Iribov-sbw-65

Flowcytometrie1 Flowcytometrie2

Flowcytometrie

De grootste pijler van het analytisch lab is nog steeds flowcytometrie. Flowcytometrie is een techniek waarbij het mogelijk is om optische eigenschappen te meten aan deeltjes die in een stroom langs een meetpunt gevoerd worden. Iribov past flowcytometrie vooral toe voor bepaling van de DNA hoeveelheid, ploidie bepalingen en aneuploïdie detectie. Sinds kort is het ook mogelijk om ploidie en aneuploïdie analyses rechtstreeks op zaad te doen.

Vanuit een kleine hoeveelheid weefsel worden kernen geïsoleerd. Deze kernen worden gekleurd met een DNA kleurstof. In de flowcytometer wordt aan de afzonderlijke kernen de kleuringsintensiteit gemeten en daarmee de relatieve DNA hoeveelheid.

Door gebruik van een interne standaard kan de hoeveelheid DNA met een betrouwbaarheid van +/- 1% worden vastgesteld. Voor veel gewassen is dit betrouwbaar genoeg om met één analyse een verschil van één chromosoom vast te stellen. Deze techniek wordt met name gebruikt voor ploïdie bepalingen, aneuploïdie detectie en voor het onderzoeken van interspecifieke hybriden.

Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om met flow cytometrie pollen viability te kwantificeren.

 

 Daarnaast is Iribov dealer van PARTEC flowcytometers en toebehoren.

 

 Analyse lab3 Analyse lab2