Analytical Services Analytical Services

Analytical Services

Het analyselaboratorium van Iribov is met name gericht op DNA analyses, op te delen in flowcytometrische en moleculaire technieken:

-Flowcytometrie voor het bepalen van (aneu)ploidie, DNA content en pollenvitaliteit.
-Moleculaire analyses voor ziektetoetsen, identificatie van rassen en Marker Assisted Selection.

Daarnaast doet Iribov voor derden aanvullend cytologisch onderzoek voor ploïdie bepalingen of voor het overwinnen van kruisingsbarrières.

Flowcytometrie

De grootste pijler van het analytisch lab is nog steeds flowcytometrie. Iribov past flowcytometrie vooral toe voor bepaling van de DNA hoeveelheid, ploidie bepalingen, aneuploïdie detectie, en het detecteren van interspecifieke hybriden. Het is mogelijk deze analyses zowel op bladmateriaal als rechtstreeks op zaad te doen.

Ziektetoetsen

In toenemende mate wordt kwaliteitscontrole belangrijk in de plantenteelt. Daarom beschikt Iribov sinds 2010 over een moleculair lab voor kwaliteitsanalyse met behulp van PCR techniek. Oorspronkelijk is het analytisch lab begonnen met virustoetsen voor kwaliteitsanalyse van de weefselkweek stock. Inmiddels biedt Iribov PCR-toetsen ook aan derden aan.

  Lees verder: Ziektetoetsen

Moleculaire markers

De ontwikkeling van de marker techniek heeft geleid tot diverse toepassingen in de planten veredeling. Toch is het voor veel veredelingsbedrijven een grote stap om een moleculair lab te starten. Iribov biedt deze technologie als service aan aan bedrijven voor bijvoorbeeld identificatie van rassen of voor Marker Assisted Breeding. Daarbij kan Iribov onder andere screenen op SSR en SNP markers. 

Cytologie

Om vast te stellen waar kruisingsbarrières liggen kunnen we  na het kruisen de ontwikkeling van pollen met behulp van kleuringen in kaart brengen.
Daarnaast is het mogelijk om pollen viability te meten en kan Iribov onderzoek doen naar bewaarcondities van pollen.

Voor ondersteuning van flowcytometrische ploïdiebepalingen analyseren we ook de chromosoomaantallen van planten.