Iribov-sbw-65

Flowcytometrie1 Flowcytometrie2

Flowcytometrie

De grootste pijler van het analytisch lab is nog steeds flowcytometrie. Iribov past flowcytometrie vooral toe voor bepaling van de DNA hoeveelheid, ploidie bepalingen, aneuploïdie detectie, en het detecteren van interspecifieke hybriden. Het is mogelijk deze analyses zowel op bladmateriaal als rechtstreeks op zaad te doen.

Flowcytometrie is een techniek waarbij het mogelijk is om optische eigenschappen te meten aan deeltjes die in een stroom langs een meetpunt gevoerd worden. Vanuit een kleine hoeveelheid weefsel worden kernen geïsoleerd. Deze kernen worden gekleurd met een DNA kleurstof. In de flowcytometer wordt aan de afzonderlijke kernen de kleuringsintensiteit gemeten en daarmee wordt de hoeveelheid DNA per celkern bepaald.

Er zijn relatieve en absolute metingen. Relatieve metingen zijn geschikt voor de meeste doeleinden, zoals (aneu)ploidiebepalingen. Hierbij wordt de hoeveelheid DNA bepaald t.o.v. andere monsters of een controle. De hoeveelheid DNA in de monsters kan onderling nauwkeurig worden vergeleken. Deze metingen zijn niet geschikt om de absolute hoeveelheid DNA te bepalen. Bij een absolute meting wordt de hoeveelheid DNA bepaald in picogram of megabase. Deze metingen zijn geschikt om de absolute hoeveelheid DNA te bepalen, dit is soms nodig voor sequensen of onderzoek.

Door gebruik van een interne standaard kan de hoeveelheid DNA met een betrouwbaarheid van +/- 1% worden vastgesteld. Voor veel gewassen is dit betrouwbaar genoeg om met één analyse een verschil van één chromosoom vast te stellen. Deze techniek wordt met name gebruikt voor ploïdiebepalingen (PDF)aneuploïdie detectie (PDF) en voor het onderzoeken van interspecifieke hybriden (PDF).

Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om met flowcytometrie de vitaliteit van pollen te kwantificeren. Informatie over de vitaliteit van het pollen kan bijvoorbeeld helpen bij het optimaliseren van zaadproductie, het opslaan van pollen, en het voorspellen van zaadzetting.

Daarnaast is Iribov dealer van flowcytometers en toebehoren.

 Analyse lab3 Analyse lab2