Iribov Iribov

Iribov

Iribov is een service laboratorium dat een breed pallet aan laboratoriumdiensten aanbiedt aan plantenveredelings- en vermeerderingsbedrijven. Het bedrijf heeft drie onderdelen, waarvan de belangrijkste is het weefselkweeklaboratorium voor vermeerdering van planten en projecten ter ondersteuning van veredeling. De twee andere groepen zijn analytische service en de teelt van planten in kassen. 

Iribov is een zelfstandig laboratorium, werkt alleen in opdracht en heeft geen eigen veredelings- of handelsactiviteiten. Hierdoor heeft Iribov geen last van belangenverstrengeling met haar klanten. Als servicebedrijf werkt Iribov voor grote en kleine bedrijven. Iribov werkt aan een brede reeks van gewassen; op dit moment meer dan 300. De hoofdvesting is in Heerhugowaard gesitueerd en twee productielocaties zijn gevestigd in Vinica in Noord-Macedonië en in Sogakope in Ghana. In de totale Iribov groep werken nu ca. 450 personen.

Nederland

Nederland

Iribov is in 1992 gestart in Enkhuizen in een oude bollenschuur waar in de loop van de jaren steeds een stukje bijgebouwd is. In 2007 voldeden deze faciliteiten niet meer en is de locatie in Heerhugowaard in gebruik genomen.

Macedonië

Macedonië

SBW Romero Vitro is een weefselkweek laboratorium en is een grootschalige productie faciliteit voor de Iribov groep. Het is gevestigd in Vinica, een kleine stad in de Bregalnica vallei in het oostelijk deel van Noord Macedonië.

Ghana

Ghana

Het laboratorium in Ghana is gevestigd in Sogakope aan de Volta rivier en heeft ca. 100 medewerkers.