Niet alle planten zijn stabiel in weefselkweek. Daarom wordt bij veel planten, die instandgehouden worden, jaarlijks voordat de productie start, een aantal planten in de kas gezet om de soortechtheid te bepalen.

Dit kan bij de klant gebeuren, maar het materiaal kan ook in onze kassen opgezet worden. Beoordeling wordt wel veelal door de klant zelf gedaan.