Over de laatste maanden heeft Iribov het laboratorium een flinke upgrade gegeven en de kasfaciliteiten fors uitgebreid. De glasopstand in Heerhugowaard is gegroeid naar een kleine hectare en biedt met 21 onderscheiden afdelingen een breed scala aan toepassingen. “Hiermee kunnen wij onze klanten nieuwe mogelijkheden bieden en breiden wij ons dienstenportfolio uit”, vertelt commercieel directeur Kees Veldhuijzen.

Iribov heeft gespecialiseerde kennis en technieken op het gebied van veredeling en vermeerdering in huis. Klanten met allerhande specialistische vragen kunnen er, met name waar het moeilijk te vermeerderen gewassen betreft, terecht. “Ruim 80 procent van onze opdrachten bestaan uit het leveren van weefselkweek, omdat onze klanten zelf goede faciliteiten hebben voor het afharden. Voor een aantal klanten echter bieden we wel deze service en we zien de behoefte hiernaar bij onze klanten groeien. Met deze uitbreidingen spelen we daar op in.”

Een veredelaar kan verschillende redenen hebben om van de kasruimten van Iribov gebruik te maken. “In sommige gevallen beschikt hij simpelweg niet over de optimale faciliteiten en/of de benodigde hightech om zijn proces te versnellen”, vertelt Kees. “Daarnaast kunnen wij door de nauwe koppeling met het lab een interessante partij zijn. Wij zijn vaak complementair. De klant heeft zijn eigen programma, maar besteedt een deel, een bepaalde onderzoeksvraag of een test, aan ons uit. Zeker waar het gaat om de wat complexere veredeling, wanneer bijvoorbeeld nauwe observaties in het prille beginstadium een groot verschil kunnen maken, kunnen wij uitkomst bieden.”

De afdelingen, die gebouwd zijn door Bosman van Zaal, zijn stuk voor stuk uniek. Een deel is voorzien van eb en vloed vloeren, een ander deel van teelttafels; een derde is voorzien van LEDs, een vierde van een combi daarvan met SON-T. Er zijn er met en zonder schermen, verwarmde en koude gedeeltes, er is zelfs een open. Daarnaast is er ook een containerveld. Behalve afharden is bijvoorbeeld het organiseren van bloeiproeven een mogelijkheid, iets waarvoor men ook een toenemende vraag registreert. “Het grote voordeel om dat bij ons te organiseren, is het feit dat wij er geen belang in hebben. Wij hebben geen eigen rassen, geen eigen veredeling. Alles wat wij doen, is in opdracht van derden. Onafhankelijkheid is gegarandeerd.”

Verschuiving
En dan is er nóg een reden voor de investering. Het is niet alleen een kwestie van inspelen op de actuele vraag, maar ook van het anticiperen op die van morgen. Het vergroot het dienstenpalet, het aantal klussen dat men aan kan nemen en de mogelijkheden om optimaal mee te kunnen bewegen met sub sectoren (in het voorjaar heeft Iribov meer vraag vanuit het perkgoed, in het najaar piekt de vraag vanuit het fruit, etc.). “Bovendien zie je ook in de sierteelt een verschuiving van een veredeling gericht op uiterlijke kenmerken naar een veredeling die meer focust op resistentie. Dat vereist een ander specialisme, daar moet je bijvoorbeeld toetsen voor ontwikkelen en ben je sterk gebaat bij een steriele omgeving en quarantaine mogelijkheden. Daar beschikt niet iedereen over, maar wij wel.”

Elite
Eisen, die de markt stelt, veranderen en dat zie je o.a. terug in certificeringen. Zo hecht men steeds meer waarde aan ‘schoon’ uitgangsmateriaal en is in het handelsverkeer traceerbaarheid eigenlijk geen wens meer maar een must. Met steeds meer eisen vanuit Europa en andere instanties, zie je dat de markt daarop inspeelt met certificeringen. Een voorbeeld daarvan is Naktuinbouw Elite, een keurmerk specifiek bedoeld voor uitgangsmateriaal. Sinds kort mag Iribov dit dit label voeren op alle materiaal dat in eigen keuken vermeerderd is.

Fytotrons
Leuk om tot slot nog te vermelden, is dat Iribov momenteel ook een aantal fytotrons installeert. Een fytotron is een klimaatcel, een soort hybride tussen een kas en een lab. Hierin zijn alle teeltfaciliteiten als belichten, temperatuur en water- en nutriëntengift volledig gecontroleerd, maar vindt de teelt wel plaats op substraat en is de omgeving niet steriel. Deze ruimtes, die bijvoorbeeld veel gebruikt worden in meerlagen teelt, zijn geschikt voor verschillende onderzoeksvragen en voor het uitvoeren van specifieke technieken (zoals het maken van DH’s (dubbele haploïdes), een techniek waarmee heel snel zuivere ouderlijnen te verkrijgen zijn). “Twee zijn er af”, besluit Kees, “er volgen er nog zes of zeven.”