Behalve voor vermeerdering is weefselkweek ook te gebruiken voor de ondersteuning van plantenveredeling. Bijvoorbeeld door specifieke cultuurtechnieken voor bijvoorbeeld embryo's of onbevruchte gameten. Ook is het mogelijk om aan planten in weefselkweek een behandeling te geven waardoor het genetisch materiaal van de plant wordt gewijzigd.

Een specialiteit van Iribov is de chromosoom verdubbeling van planten. Voor veel planten zorgt een hoger ploidie niveau voor een verbeterde architectuur van de plant en grotere bloemen. Chromosoom verdubbeling wordt tevens gebruikt voor het doorbreken van steriliteit veroorzaakt door een ongelijk aantal chromosoomsets of door interspecieke hybridizatie. Tenslotte kan via doorkruising van verkregen tetraploids planten met diploïden, triploids nakomelingen verkregen worden, die steriel zijn. Omdat deze geen zaad vormen is de houdbaarheid van de plant vaak groter, en vormt dit tevens een soort bescherming omdat de plant niet makkelijk door andere vedelaars gebruikt kan worden. Voor een groot aantal gewassen heeft Iribov efficiënte protocollen ontwikkeld om het ploidieniveau van planten te verhogen.

Bij veel kruisingen, vooral waarbij de ouders niet direct verwant zijn, vindt wel bestuiving plaats maar aborteert het embryo in een jong stadium. Door het embryo op een kunstmatige voedingsbodem te brengen in weefselkweek is het mogelijk om kruisingen te maken die anders niet mogelijk zijn.

De natuurlijke mutatiefrequentie van cellen is aanmerkelijk te verhogen door cellen te behandelen met mutagene stoffen of straling. Hoewel het niet noodzakelijk is kan door gebruik te maken van weefselkweekplanten/explantaten de mutatie inductie op een veilige, compacte en efficiënte manier plaats vinden.